/افتخارات
افتخارات2020-02-29T11:23:13+03:30

برخی افتخارات کسب شده

تقدیرنامه ایمنی / 1393

پروژه توسعه فاز 12 میادین گازی پارس جنوبی

بابت تلا شهای مجدانه، عملکرد عالی و نقش کنسرسیوم نصر (به رهبری ناورود) در کسب رکورد 17.5 میلیون نفر – ساعت بدون حادثه (منجر به توقف کار)

لوح تقدیر / 1393

اولین کنفرانس راهبری ماشین آلات راهسازی و معدنی

به پاس حمایت ارزشمند ناورود

تندیس سپاس / 1392

چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی

لوح سپاس بابت همراهی ارزشمند ناورود در برپایی باشکوه چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی

رکورد در نصب اسکلت فلزی / 1389

پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

دستیابی به رکورد ملی در نصب پایپرک اصلی (میانگین 1800 تن در ماه)

تقدیرنامه و تندیس یادبود / 1389

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

تقدیرنامه و تندیس یادبود بابت نقش ناورود در به مرحله تکمیل و بهره برداری رساندن فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

تقدیرنامه / 1388

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تقدیر و تشکر از تلاش و زحمات مدیرعامل و کارکنان ناورود جهت اجرای صحیح و به موقع پروژه های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

رضایت نامه / 1386

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

رضایت نامه بابت جدیت، مدیریت و توان اجرایی ناورود در عملیات مورد تعهد و رعایت صرفه و صلاح کارفرما در همه حال و کیفیت اجرا و کوتاهتر کردن زمان عملیات اجرایی در 4 پروژه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

رضایت نامه / 1386

کنسرسیوم ( TIJD (TEC, IDRO, JGC, DAELIM

رضایت نامه در خصوص ارتباطات قوی ناورود با کارفرما به همراه همکاری همه جانبه با کارفرما و نیز توان مالی و فنی بالا در اجرای پروژه

تقدیرنامه / 1385

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

قدردانی بابت تلاشهای ناورود در تکمیل و بهره برداری از پروژه عظیم فرودگاه بین المللی خلیج فارس

تقدیر نامه / 1384

شرکت پتروپارس

قدردانی بابت نقش ناورود در به ثمر رساندن پروژه فازهای 6، 7، و 8 پارس جنوبی

تقدیرنامه / 1385

شرکت نفت و گاز پارس

قدردانی بابت تلاش و کوشش ناورود در ساخت فازهای مراحل 6 تا 8 پارس جنوبی

تندیس ایمنی

کنسرسیوم ( TIJD (TEC, IDRO, JGC, DIC

کسب 15 میلیون نفر ساعت کاری بدون حادثه منجر به توقف کار