/, نفت و گاز و پتروشیمی/باقیمانده کارهای منطقه 7 فازهای 17 و 18 پالایشگاه پارس جنوبی
باقیمانده کارهای منطقه 7 فازهای 17 و 18 پالایشگاه پارس جنوبی2020-02-29T14:00:14+03:30

Project Description

اجرای Piping روی Main Pipe Rack و ناحیه Flare، نصب تجهیزات ناحیه Flare و اجرای باقیمانده کارهای U/G و Civil در Area 7 پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

  • پروژه: اجرای Piping روی Main Pipe Rack و ناحیه Flare، نصب تجهیزات ناحیه Flare و اجرای باقیمانده کارهای U/G و Civil در Area 7 پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

  • کارفرما: شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

  • مبلغ اولیه پیمان (ریال): 173.680.398.276

  • مبلغ نهایی (ریال): 139.900.966.505

  • مکان: عسلویه

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 1398

  • تاریخ اتمام: اسفند 1392

شرح مختصر پروژه

در این پروژه شرکت ناورود اجرای باقیمانده کارهای سیویل و لوله گذاری زیرزمینی ( U/G Piping ) در Area 7 (ناحیه عبور پایپ رک اصلی پالایشگاه به سمت فلر) پالایشگاه گازی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، و نیز اجرای کلیه عملیات مکانیکال در این قسمت از جمله لوله گذاری روزمینی ( A/G Piping )، و نیز نصب تجهیزات ناحیه Flare را عهده دار بود.

ملاحظات

علیرغم شرایط دشوار تحریم و تأخیر شدید در تحویل کالای مورد نیاز پروژه از جمله لوله ها، ناورود موفق شد با استقرار تیمی منسجم در واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، با کمترین تأخیر ممکن پروژه را به اتمام رسانده و تحویل کارفرما نماید.

Key Figures

• خاکبرداری: 21553 متر مکعب
• بتن درجا: 4747 متر مکعب
• آرماتور: 390 تن
• نصب تجهیزات فلر و برنر: 800 تن
• لوله کشی روزمینی (Inch-Dia): 220000
• ساخت و نصب پایپ ساپورت: 500 تن