/, نفت و گاز و پتروشیمی/پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان
پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان2020-02-29T12:16:06+03:30

Project Description

پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان

  • پروژه: عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان

  • کارفرما: شرکت پتروشیمی لرستان

  • مبلغ اولیه پیمان (ریال): 22.503.991.277

  • مبلغ نهایی (ریال): 313.950.321.228

  • مکان: خرم آباد

  • تاریخ شروع: شهریور 1388

  • تاریخ اتمام: مرداد 1393

  • مدت زمان: 20 ماه

شرح مختصر پروژه

انجام کارهای مختلف خاکی، احداث بنا، احداث جاده های داخلی، ابنیه فنی و پی ریزی، اجرای سازه های مختلف بتنی، اجرای تأسیسات حرارتی و برودتی و برق ساختمانها، لوله کشی زیرزمینی و…
در سال 1388 شرکت ناورود با مبادله قرارداد احداث مجتمع پتروشیمی لرستان با شرکت پتروشیمی لرستان، انجام عملیات اجرایی سیویل و خطوط لوله زیرزمینی مجتمع را عهده دار شد. در این پروژه، علیرغم اباغ نقشه های اجرایی همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی، شرکت ناورود موفق شد با تجهیز گسترده امکانات اجرایی و ماشین آلاتی، اجرای عملیات را متناسب با ابلاغ نقشه های اجرایی و بدون فوت وقت به پیش برد.
از جمله دست آوردهای شرکت در این پروژه هماهنگی موفق جهت اجرای 1214 مترمکعب بتن ریزی پیوسته سقف سازه Storage Silo در ارتفاع 20 متری از سطح زمین بود که ظرف مدت 15 ساعت به اتمام رسید.

احجام اصلی

• خاکبرداری: 203000 متر مکعب
• حفاری و شمع ریزی با مقطع دایره ای و به قطر 120 و 150 سانتی متر: 6954 متر
• بتن در جا: 73000 متر مکعب
• آرماتور: 9000 تن
• قالب بندی: 172000 متر مربع
• لوله کشی زیر زمینی (Inch-Dia): 35000
• نصب اسکلت فلزی: 3000 تن
• کمپ و ساختمان های صنعتی: 20000 متر مربع