/, منتخب/قطعه 4 راه اصلی تفت – ابرکوه – سورمق
قطعه 4 راه اصلی تفت – ابرکوه – سورمق2020-02-29T12:40:49+03:30

Project Description

عملیات اجرایی قطعه 4 راه اصلی تفت – ابرکوه – سورمق

  • پروژه: عملیات اجرایی قطعه 4 راه اصلی تفت – ابرکوه – سورمق

  • کارفرما: وزارت راه و ترابری، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

  • مبلغ اولیه پیمان (ریال): 172.983.204.394

  • مبلغ نهایی (ریال): 216.229.005.492

  • مدت زمان: 30 ماه

  • تاریخ شروع: مهر 1385

  • تاریخ اتمام: اردیبهشت 1393

شرح مختصر پروژه

احداث کامل بزرگراه چهارخطه بطول 20.8 کیلومتر (از کمربندی یزد تا انتهای کمربندی شهرستان تفت) شامل زیرسازی، روسازی (لایه های ساب بیس، بیس، و آسفالت)، گارد ریل، علائم، تابلوهای ایمنی و ابنیه فنی.

احجام اصلی

• خاکبرداری: 3212692 متر مکعب
– در زمین نرم: 943652 متر مکعب
– در زمین سخت: 2221087 متر مکعب
– در زمین های سنگی: 47953 متر مکعب
• انفجار: 170850 متر مکعب
• خاکریزی: 1408529 متر مکعب
• ساب بیس: 157210 متر مکعب
• بیس: 142780 متر مکعب
• آسفالت: 83792 تن
• بتن: 75800 متر مکعب
• قالب: 123100 متر مربع
• آرماتور: 1306 تن
• پل (دهنه): 169 (14 عدد با دهنه بلندتر از 10 متر)