/پروژه ها
پروژه ها2020-02-29T16:36:18+03:30

پروژه های ناورود

2020-02-29T12:50:54+03:30

عملیات ساختمانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس

احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس پروژه: احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس [...]

2020-02-29T13:45:22+03:30

راه اندازی تانک ها و ساختمان های غیر صنعتی فاز 12 پارس جنوبی

مهندسی، تدارک کالا، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تانک ها و ساختمان های غیر صنعتی فاز 12 پارس جنوبی (EPC1) پروژه: مهندسی، تدارک کالا، ساخت، پیش راه اندازی و [...]

2020-02-29T12:16:06+03:30

پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان

پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان پروژه: عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان [...]

2020-02-29T12:29:24+03:30

بهسازی و روکش آزادراه کرج – قزوین – زنجان

بهسازی و روکش آزادراه کرج - قزوین - زنجان، قطعه یک به طول 85.5 کیلومتر پروژه: بهسازی و روکش آزادراه کرج- قزوین - زنجان، قطعه یک به طول 85.5 کیلومتر [...]

2020-02-29T14:00:14+03:30

باقیمانده کارهای منطقه 7 فازهای 17 و 18 پالایشگاه پارس جنوبی

اجرای Piping روی Main Pipe Rack و ناحیه Flare، نصب تجهیزات ناحیه Flare و اجرای باقیمانده کارهای U/G و Civil در Area 7 پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی [...]

2020-02-29T13:20:45+03:30

احداث واحد خردایش اتان به صورت کلید گردان، مجتمع اولفین نهم

احداث واحد خردایش اتان به صورت کلید گردان، مجتمع اولفین نهم پروژه: احداث واحد خردایش اتان به صورت کلید گردان، مجتمع اولفین نهم کارفرما: شرکت پلیمر آریا ساسول مبلغ [...]