/گواهینامه ها
گواهینامه ها2020-02-29T10:44:34+03:30


رتبه های ساخت

توسط سازمان برنامه و بودجه

رتبه 1
 • نفت و گاز

 • راه و ترابری

 • ساختمان و ابنیه

 • تأسیسات و تجهیزات

رتبه 2
 • آب

رتبه 5
 • صنعت و معدن

رتبه های EPC

توسط سازمان مدیریت صنعتی

Grade D+
 • حوزه فعالیت های نفت، گاز و پتروشیمی

Grade D+
 • حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی

گواهینامه های مدیریتی

 • ISO 9001 : 2015 – سیستم مدیریت

 • ISO / TS 29001 : 2010 – سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 • ISO 14001 : 2015 – سیستم مدیریت محیط زیست

 • OHSAS 18001 : 2007 – سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

 • HSE-MS – سیستم مدیریت HSE

 • ISO 10002 : 2014 – سیستم مدیریت رضایت کارفرمایان

 • ISO 10006 : 2003 – سیستم مدیریت کیفیت پروژه ها

گواهینامه های محصول

 • انطباق کیفیت بتن تولیدی با استاندارد اروپایی
  (قابل صدور به بازار اروپا) EN 206-1, BS 8500, and ISO 13315

 • انطباق کیفیت آسفالت تولیدی با استاندارد اروپایی
  (قابل صدور به بازار اروپا) EN 13108 Family, and EN 12697 Family

گواهینامه های فنی

 • گواهی انطباق فرآیند تولید آسفالت کارخانه مارینی با ضوابط فنی و أئین نامه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 • گواهی انطباق فرآیند تولید آسفالت کارخانه شماره 2 (استان یزد) با ضوابط فنی و أئین نامه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 • گواهی انطباق فرآیند تولید آسفالت کارخانه شماره 3 (استان یزد) با ضوابط فنی و أئین نامه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی