عملیات ساختمانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس

2020-02-29T12:50:54+03:30

احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس پروژه: احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج [...]

قطعه 4 راه اصلی تفت – ابرکوه – سورمق

2020-02-29T12:40:49+03:30

عملیات اجرایی قطعه 4 راه اصلی تفت - ابرکوه - سورمق پروژه: عملیات اجرایی قطعه 4 راه اصلی تفت - ابرکوه - سورمق کارفرما: وزارت راه و ترابری، شرکت [...]

بهسازی و روکش آزادراه کرج – قزوین – زنجان

2020-02-29T12:29:24+03:30

بهسازی و روکش آزادراه کرج - قزوین - زنجان، قطعه یک به طول 85.5 کیلومتر پروژه: بهسازی و روکش آزادراه کرج- قزوین - زنجان، قطعه یک به طول 85.5 [...]