باقیمانده کارهای منطقه 7 فازهای 17 و 18 پالایشگاه پارس جنوبی

2020-02-29T14:00:14+03:30

اجرای Piping روی Main Pipe Rack و ناحیه Flare، نصب تجهیزات ناحیه Flare و اجرای باقیمانده کارهای U/G و Civil در Area 7 پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی [...]

پایپ رک اصلی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

2020-02-29T13:51:48+03:30

نصب 10000 تن اسکلت فلزی پایپ رک اصلی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی و سایر ملحقات پروژه: نصب 10000 تن اسکلت فلزی پایپ رک اصلی فازهای 17 و 18 [...]

راه اندازی تانک ها و ساختمان های غیر صنعتی فاز 12 پارس جنوبی

2020-02-29T13:45:22+03:30

مهندسی، تدارک کالا، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تانک ها و ساختمان های غیر صنعتی فاز 12 پارس جنوبی (EPC1) پروژه: مهندسی، تدارک کالا، ساخت، پیش راه اندازی [...]

احداث واحد خردایش اتان به صورت کلید گردان، مجتمع اولفین نهم

2020-02-29T13:20:45+03:30

احداث واحد خردایش اتان به صورت کلید گردان، مجتمع اولفین نهم پروژه: احداث واحد خردایش اتان به صورت کلید گردان، مجتمع اولفین نهم کارفرما: شرکت پلیمر آریا ساسول [...]

عملیات ساختمانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس

2020-02-29T12:50:54+03:30

احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس پروژه: احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج [...]

قطعه 4 راه اصلی تفت – ابرکوه – سورمق

2020-02-29T12:40:49+03:30

عملیات اجرایی قطعه 4 راه اصلی تفت - ابرکوه - سورمق پروژه: عملیات اجرایی قطعه 4 راه اصلی تفت - ابرکوه - سورمق کارفرما: وزارت راه و ترابری، شرکت [...]

بهسازی و روکش آزادراه کرج – قزوین – زنجان

2020-02-29T12:29:24+03:30

بهسازی و روکش آزادراه کرج - قزوین - زنجان، قطعه یک به طول 85.5 کیلومتر پروژه: بهسازی و روکش آزادراه کرج- قزوین - زنجان، قطعه یک به طول 85.5 [...]

پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان

2020-02-29T12:16:06+03:30

پروژه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی لرستان پروژه: عملیات سیویل و ساختمانی و نصب خطوط لوله زیرزمینی مجتمع LLDPE/HDPE، B1 پتروشیمی [...]