/, منتخب/بهسازی و روکش آزادراه کرج – قزوین – زنجان
بهسازی و روکش آزادراه کرج – قزوین – زنجان2020-02-29T12:29:24+03:30

Project Description

بهسازی و روکش آزادراه کرج – قزوین – زنجان، قطعه یک به طول 85.5 کیلومتر

  • پروژه: بهسازی و روکش آزادراه کرج- قزوین – زنجان، قطعه یک به طول 85.5 کیلومتر

  • کارفرما: وزارت راه و ترابری، سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای

  • مبلغ اولیه پیمان (ریال): 304.400.000.000

  • مبلغ نهایی (ریال): 236.437.590.226

  • مدت زمان: 36 ماه

  • تاریخ شروع: اسفند 1386

  • تاریخ اتمام: اسفند 1389

شرح مختصر پروژه

بهسازی و روکش قطعه اول آزادراه کرج – قزوین – زنجان به طول 85.5 کیلومتر متضمن کلیه عملیات راهسازی اعم از زیرسازی و روسازی، ابنیه تیپ و غیر تیپ، آسفالت، خط کشی، نصب علائم و سایر کارهای متفرقه طبق نقشه و مشخصات

احجام اصلی

• آسفالت: 976000 تن
• گاردریل: 40 کیلومتر
• بتن درجا: 101000 متر مکعب
• شاتکریت: 10000 متر مربع
• پل (دهنه): 62
• طول مسیر: 85.5 کیلومتر
• عرض مسیر: 30 متر – 6 خط

ملاحظات

به عنوان یکی از پرترددترین مسیرهای کشور، یکی از چالش های عمده تیم مدیریت پروژه برنامه ریزی به منظور اجرای کار در حین تردد و بدون تأثیر منفی بر روی بار ترافیکی مسیر بود که طی هماهنگی های بعمل آمده با مدیران سازمان ها و نهادهای ذیربط، شرکت ناورود موفق به تحقق این مهم گردید.

به منظور اطمینان از کیفیت آسفالت تولیدی و اجرا شده، دو کارخانه آسفالت نو مجهز به دستگاه ها و تجهیزات مدرن و خودکار خریداری و بکار گرفته شد.