/, منتخب/عملیات ساختمانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس
عملیات ساختمانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس2020-02-29T12:50:54+03:30

Project Description

احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس

  • پروژه: احداث ساختمان برج مراقبت، تکنیکال بلوک و ساختمان آتش نشانی فرودگاه بین المللی خلیج فارس

  • کارفرما: سازمان منقطه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  • مبلغ اولیه پیمان (ریال): 32.362.500.000

  • مبلغ نهایی (ریال): 78.612.493.163

  • مکان: عسلویه

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 1383

  • تاریخ اتمام: اسفند 1386

شرح مختصر پروژه

احداث برج مراقبت، ساختمان آتش نشانی، ساختمان های فنی، باند پرواز، اپرون و بخشی از محوطه سازی فرودگاه. لازم به ذکر است که فرودگاه خلیج فارس به لحاظ تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی، دومین فرودگاه بزرگ کشور به شمار می رود.

احجام اصلی

• آسفالت: 100000 تن
• بتن: 45000 متر مکعب
• آرماتور: 2500 تن
• قالب بندی: 140000 متر مربع
• اسکلت فلزی: 80 تن
• محوطه سازی: 80000 متر مربع

ملاحظات

احداث بدنه برج مراقبت به طول 35 متر و دارای دو طبقه اصلی در ظرف 9 روز با استفاده از روش قالب لغزنده